Bedrijfswaarden

Ambachtelijke smaakmakers

Als familiebedrijf, stelt Upignac een veertigtal medewerkers en vakmensen tewerk. Hoewel ieder van hen een eigen beroepsspecialiteit heeft, zijn ze allemaal even betrokken bij het bedrijfsleven en delen ze dezelfde waarden: passie, kwaliteit en liefde voor de hoogwaardige producten, waarvoor Upignac bekend staat. De vakkennis van het Upignac-personeel houdt de kwaliteit van de producten op een constant, torenhoog niveau.

Michel Petit, Oprichter van Upignac

« Upignac komt voort uit de gedeelde passie van ons personeel en ons bedrijf. Onze medewerkers zijn trots op de unieke smaak van onze producten, en zijn even gehecht aan superieure kwaliteit en service, als wijzelf. Als groeiend bedrijf, hebben we er steeds op toegezien de oorspronkelijke sfeer en waarden van ons familiebedrijf in stand te houden. Onze uitzonderlijke producten worden met passie vervaardigd volgens de traditionele methodes, die we enthousiast van generatie op generatie overdragen »

« We waken nauwgezet over de kwaliteit van onze producten. We voeren talrijke controles om toe te zien op de naleving van de heersende normen voor het kweken en slachten. Verder controleren we of elke fase van de productie aan onze kwaliteitsnormen voldoet, zoals het gebruik van optimale kook- en bewaartemperaturen en een onberispelijke traceerbaarheid van al onze producten. Elke dag weer, beheren we onze productie, zoeken we verbeteringsmogelijkheden, bedenken we nieuwe recepten voor onze klanten en zien we toe op de perfecte naleving van de heersende regelgeving »

«Omdat we de voorkeur geven aan een handmatige, ambachtelijke bewerking van onze producten, is onze werkplaats maar in beperkte mate gemechaniseerd. Op die manier blijven onze tradities en de uitzonderlijke smaak van onze producten bewaard. Bij Upignac kent vakmanschap geen grenzen, maar worden er grenzen gesteld aan de industrialisatie »

Ons kwaliteitsengagement

Kwaliteit en vakmanschap zijn de hoekstenen van Upignac. In ons bedrijf komen verschillende ambachten en beroepen aan bod. De kwaliteit van ieders werk is essentieel om de constante kwaliteit van onze producten te verzekeren. Upignac past bewaar- en kookwijzen toe, die een perfect smaakbehoud en strikt hygiënische omstandigheden garanderen.

valeurs upignac

Volledige traceerbaarheid

Ons bedrijf is in overeenstemming met de strengste Europese normen voor voedingswaren. Al onze in- en uitgaande voedingswaren kunnen volledig worden getraceerd. We houden nauwgezet een computerregister bij van alle, in onze producten gebruikte grondstoffen.

ISO 22000, voedselveiligheid doorheen de volledige keten

Sinds 2012 is Upignac ISO 22000-gecertificeerd. Deze norm erkent bedrijven in de voedingssector, die de globale kwaliteitszorg doorheen de volledige keten in hun management hebben geïntegreerd.

Upignac is ook auteur van een HACCP-studie, waarin het de risico’s van het vak en de te implementeren preventieve en correctieve acties omschrijft.

Ons engagement inzake dierenwelzijn

België hanteert de strengste regelgeving in Europa met betrekking tot het comfort en het kweken van eenden en ganzen voor de productie van foie gras. Normen bepalen de duur van het mesten, de hoeveelheden voer, het aantal eenden of ganzen per vierkante meter, de slachtomstandigheden, de drinkwaterverdeling, de verluchting, enz.

Om het welzijn van het dier te vrijwaren en ​​kwaliteitsproducten te leveren aan de consument, legt Upignac strenge normen op aan de kwekers en mesters, waarmee het samenwerkt.  Met 30 jaar vakmanschap op haar actief, heeft Upignac een strikt lastenboek opgesteld voor de productie van foie gras van de hoogste kwaliteit, op de meest diervriendelijke manier. Het toezicht op de naleving van die normen gebeurt door de Kwaliteitsverantwoordelijke van Upignac.

Na het uitkomen worden de eendjes met de grootste zorg behandeld.  Ze worden in beperkte aantallen gekweekt, opdat ze in alle harmonie met hun omgeving kunnen opgroeien.

Van zodra ze daar de leeftijd voor hebben bereikt, worden ze buiten op ruime loopweides uitgezet. De dieren krijgen uitsluitend natuurlijke en gezonde voeding.  Wanneer ze drie maanden oud zijn, worden ze geleidelijk aan vetgemest. Het mesten duurt voor een eend maximaal 14 dagen, en gebeurt uitsluitend door daartoe opgeleid en gekwalificeerd personeel. Zo wordt het risico op stress of letsels vermeden. In het zeer ongebruikelijke geval dat een dier ziek of gekwetst is, wordt het apart gezet en verzorgd. De dieren worden verdoofd vóór het slachten.

Geen medische aandoening

Een vervette lever is geen lever van een ziek dier. Het is de lever van een gezond en in de buitenlucht grootgebracht dier, dat op volwassen leeftijd een rijkere, progressief toenemende voeding krijgt.

Studies hebben aangetoond hoe de cellen in de leverlobben geleidelijk aan vervetten. Er is bijgevolg geen sprake van een levercirrose of hepatitis, maar van het vermogen van een lever om vet op te slaan. Foie gras is, met andere woorden, een reversibele en niet-pathologische leververvetting. De lever keert terug naar zijn oorspronkelijke staat, van zodra het mesten wordt stopgezet.

Ons sociaal engagement

Al sinds haar begindagen, hecht Upignac bijzonder veel belang aan sociale ontwikkeling. De familie Petit stond van meet af aan achter haar werknemers en investeert steeds meer in de opleiding van haar personeel. De betrokkenheid en loyaliteit van de werknemers van Upignac zijn daar een mooi bewijs van.